دانلود رایگان


بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

دانلود رایگان بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی فهرست مطالبعنوان صفحه
1
فصل اول: کلیات تحقیق
. 3
. 4
.. 5
.. 6
.. 8
.. 8
.. 8
.. 8
. 8
.. 8
.. 9
.. 9
.. 9
.. 9
.. 9
... 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
.. 12
.. 13
16
17
. 17
.. 18
.. 18
.. 19
.. 20
.. 22
.. 22
... 23
. 25
. 28
.. 29
. 29
.. 30
. 30
. 31
. 32
.. 33
. 34
.. 36
.. 36
.. 36
.. 36
.. 36
.. 36
.. 37
.. 37
.. 37
.. 38
... 38
... 39
40
. 42
.. 42
... 43
... 43
... 44
.. 45
. 48
.. 50
.. 51
51
51
. 52
.. 52
.. 53
... 54
. 56
.. 56
... 57
... 58
58
59
.. 59
. 60
. 61
. 62
.. 65
فصل سوم: روش تحقیق
. 70
... 70
.. 71
.. 71
.. 71
71
. 71
.. 72
.. 72
.. 73
. 74
.. 75
.. 75
. 75
.. 75
.. 79
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
. 81
.. 81
86
87
. 87
. 88
. 89فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
. 92
.. 95
.. 98
.. 98
منابع و ماخذ
.. 99
.. 101

فهرست جداول

عنوان
صفحه
جدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون.......................................
74
....................................................................NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-2
76
................................................................CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-3
77
جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق.......................................................
83
جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی
83
جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی................................................................
84
جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی..................................................................
86


چکیده:
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی" فراهم کردن پول برای سهامداران " فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
افشا مسئولیت اجتماعی


ذینفعان


عملکرد مالی شرکت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین شاخص ...

بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق ...

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق ...

بنابراین بررسی رابطه‌ی بین csr و هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام باید به مدیران کمک کند که تأثیر سرمایه‌گذاری در csr را بر هزینه‌های تامین مالی درک کنند، و در نتیجه …

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین شاخص ...

دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانهچکیده:هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید.

گزارشگری مسئولیت اجتماعی،عملکرد مالی و مالکیت نهادی

بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال سوم، شماره 10. 135-150.

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود پایان نامه و ...

... بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت ...

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه نقش تمایلات ذینفعان ...

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان ...

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانهچکیده:هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید.

مبانی نظری :بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و ...

مبانی نظری :بررسی رابطه بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و رشد شرکت‌ مبانی نظری :بررسی رابطه ...

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و ...

پایان نامه بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان ...

پایان نامه های دانلودی رشته حسابداری – دانلود پایان نامه و ...

... بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت ...

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق ...

بنابراین بررسی رابطه‌ی بین csr و هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام باید به مدیران کمک کند که تأثیر سرمایه‌گذاری در csr را بر هزینه‌های تامین مالی درک کنند، و در نتیجه …

دانلود مقاله بررسی رابطه بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ...

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانهچکیده:هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید.

دانلود كار آموزي گیاهپزشکی ،سازمان جهاد كشاورزي مديريت حفظ نباتات استان گلستان..

دانلود تحقیق کامل درمورد داخل تراشي و جا خار زني 11 ص

تحقیق در مورد اشتقاق 19 ص

پاورپوینت درباره نيرو در نظريه تابعي چگالي

دانلود پاورپوینت در مورد روش استقرايي .

دانلود مطالعه تاثیر ریز ساختار آلژینات بر روی خواص رئولوژیکی محلولهای آبی آن.

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( نواحی صنعتی مهم ایران )

پاورپوینت درس هفتم مطالعات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی ( نواحی صنعتی مهم ایران )

تحقیق در مورد تاريخچه تنيس 27 ص

دانلود فایل تحلیل محتوای ریاضی دوم دبستان .