دانلود رایگان


29 - دانلود پروژه: بررسی انواع نظریه های گراف و کاربرد آنها و تطابق ها و درخت ها - دانلود رایگاندانلود رایگان 29 دانلود پروژه: بررسی انواع نظریه های گراف و کاربرد آنها و تطابق ها و درخت ها

دانلود رایگان 29 - دانلود پروژه: بررسی انواع نظریه های گراف و کاربرد آنها و تطابق ها و درخت ها فرمت فایل: ورد Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات: 50


فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه: 3
آشنايي با گراف 5
يكريختي گراف ها: 5
ماتريس وقوع و ماتريس مجاورت: 6
درجه راس ها: 8
مسيرها : 8
دورها: 10
كاربردها: 11
فصل دوم
درخت ها: 16
يال هاي برشي و باندها: 18
فرمول كيلي: 19
مساله ارتباطي دهي: 20
همبندي: 22
ساخت شبكه هاي ارتباطي قابل اعتماد: 24
تورهاي اويلري 26
دورهاي هميلتني: 27
الگوريتم فلوري: 29
فصل چهارم
تطابق ها: 33
تطابق ها و پوشش ها در گراف هاي دو بخشي: 34
تطابق كامل: 36
رنگ آميزي يالي 36
قضية ويزينگ: 38
فصل پنجم
پيوست 45
گراف هاي قابل توجه 46
منابع 50

فصل اول
مقدمه:
در دنياي اطراف ما، وضعيف هاي فراواني وجود دارند كه مي توان توسط نموداري متشكل از يك مجموعه نقاط ، به علاوه خطوطي كه برخي از اين نقاط را به يكديگر متصل مي كنند، به توصيف آنها پرداخت، به عنوان مثال ، براي نشان دادن رابطه دوستي بين يك دسته از انسان ها مي نوانيم هر شخص را با يك نقطه مشخص كنيم . نقاط متناظر با هر دو دوست را با يك خط به يكديگر وصل نماييم، يا در جاي ديگر ممكن است براي نشان دادن يك شبكه ارتباطي، از نموداري استفاده كنيم كه در آن ، نقاط نمايانگر مراكز ارتباطي و خطوط، نشان دهنده پيوندهاي ارتباطي بين مراكز باشند. توجه داشته باشيد كه در اين گونه نمودارها، آن چه بيشتر مورد توجه است اين است كه آيا دو نقطه داده شده ، به وسيله يك خط به يكديگر متصل هستند يا نه و طريقه اتصال آنها اهميتي ندارد. تجربه رياضي اين وضعيت ها به مفهوم گراف منتهي مي شود.
گراف G يك سه تايي مرتب است كه تشكيل شده از يك مجموعه ناتهيV(G) از راس ها، يك مجموعه E(G) – مجزاي از V(G) – از يال ها و يك تابع وقوع كه به هر يال G ، يك زوج نا مرتب از راس هاي G را – كه الزاماً متمايز نيستند – نسبت مي دهد. اگر e يك يال وu و دو راس باشند به طوري كه ، در اين صورت گفته مي شود كه e، راس هايu و را به يكديگر وصل كرده است و راس هاي u و ، دو سر يال e ناميده مي شوند.
دليل نامگذاري گراف ها بدين نام، اين است كه مي توان آنها را به صورت گرافيكي نمايش داد و همين نمايش گرافيكي است كه ما را در درك بسياري از خواص گراف ها ياري مي كند. در اين گونه نمايش داده مي شود.
آشنايي با گراف
نمودار يك گراف ، فقط رابطه وقوعي را كه بين راس ها و يال ها برقرار است، نشان مي دهد، با اين حال در غالب اوقات ، نموداري از يك گراف را رسم كرده ، به جاي خود گراف ، به نمودار آن اشاره مي كنيم. به همين منوال نقطه هاي آن را راس و خطوط آن را يال مي ناميم.
اگر يك گراف ، نموداري داشته باشد كه در آن يال ها تنها در راس هاي دو سر خود متقاطع باشند، مسطح ناميده مي شود، چون مي توان به سادگي اين گونه گراف ها را روي يك صفحه مسطح رسم كرد. دو راس كه برروي يال مشتركي واقعند ، مجاور ناميده مي شوند. به همين ترتيب دو يال واقع بر روي يك راس مشترك نيز مجاورند. يك يال با دو سر يكسان ، طوقه و يك يال با دو سر متمايز ، يال پيوندي ناميده مي شود.


29 دانلود پروژه: بررسی انواع نظریه های گراف و کاربرد آنها و تطابق ها و درخت ها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي ( قرارداد خام )

پاورپوینت درباره سیستم فایل درس آزسیستم عامل